Miro

Niečo o mne

Krajina: Slovensko

Vzdelanie: International Baccalaureate Diploma

Skúsenosti:
Dva úspešné ročníky amerického kempu pre deti ako vedúci, ale aj učiteľ. Momentálne mám už druhý rok tú česť pracovať pre Class, kde s nadšením učím najmä mladších zákazníkov.

Môj nezabudnuteľný učiteľ:

Pani učiteľka chémie z gymnázia, ktorá si vždy dokázala získať náš rešpekt bez akéhokoľvek zvýšenia hlasu veľmi jednoduchým spôsobom- tichom. Jej hodiny boli vždy veľmi edukatívne, na druhej strane aj zábavné a najmä sa jej podarilo pristupovať ku každému individuálne a pochopiť čo potrebujeme aj napriek tomu, že nás bolo cez 20.

Dôležitosť anglického jazyka som si uvedomil keď som prišiel ako študent ôsmeho ročníka bývať na týždeň do Anglicka. Síce som už predtým mal skúsenosti s používaním angličtiny, až tak som si naplno uvedomil, ako dôležité je vedieť dorozumieť sa, keď som potreboval niečo od rodiny, ktorá hovorila iba anglicky.

Príbeh mojej najdôležitejšej hodnoty

Buď slobodný, ale zodpovedný. Byť učiteľom znamená byť zaviazaný zodpovednosťou poskytnúť všetko, čo viem a posunúť to ďalej. Avšak, pre mňa veľmi dôležité v spôsobe učenia, nie som v Classe obmedzovaný.