Formulár pre Tábor

Formulár - Tábor » Formulár - Verejnosť » Formulár - Deti »


*Dátum narodenia:
*Meno dieťaťa:
*Priezvisko dieťaťa:
*Meno zákonného zástupcu:
*Priezvisko zákonného zástupcu:
*Adresa:
*PSČ:
*Mesto:
*E-mail:
*Telefón:
Odkiaľ o nás viete?
Kto Vás doporučil?:
Vyberte si typ tábora (táborov) a turnus(y):

Pobytový tábor:
1.turnus
2.turnus
3.turnus
Denný tábor:
1.turnus
2.turnus
3.turnus
4.turnus
Ďalšie preferencie:

Doprava: (povinná položka pre pobytový tábor)
Objednávka dopravy autobusom z BA do tábora a späť pre dieťa
Doveziem dieťa do tábora vlastnou dopravou


Pobytový tábor: (nepovinná položka)
Objednávka ubytovania pre rodičov z oblastí mimo Západného Slovenska na 1 noc pred začiatkom tábora
Mená detí, s kým chce byť dieťa ubytované:
Denný tábor:
Záujem o skorší príchod, resp.neskorší odchod dieťaťa z tábora (1EUR/začatá polhodina):

Mám záujem nosiť dieťa do denného tábora skôr ako o 8:30
Mám záujem vyzdvihovať dieťa z denného tábora neskôr ako o 17:00

Sme si vedomí záväznosti tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť náklady spojené s organizovaním.

• pobytového tábora vo výške 375 Eur (First-minute do 31.3: 350 EUR, pre navrátilcov do 31.5: 337,50 Eur)
• denného tábora v júli (1. turnus) vo výške 110 Eur (First-minute do 15.4.: 100 Eur, pre našich študentov a navrátilcov do 15.6.: 99 Eur)
• denného tábora v júli (2. turnus) vo výške 130 Eur (First-minute do 15.4.: 120 Eur, pre našich študentov a navrátilcov do 15.6.: 117 Eur )
• denného tábora v auguste (3. a 4. turnus) vo výške 145 Eur (First-minute do 15.4.: 135 Eur, pre našich študentov a navrátilcov do 15.6.: 130,50 Eur )

Na účet OZ Camp Wonderland: VÚB banka, Bratislava, č. ú. 2146180058/0200 najneskôr do doby splatnosti uvedenej na faktúre. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Celé meno dieťaťa uveďte do detailu platby.
Súhlas s poskytovaním osobných údajov:
Súhlasím s použitím osobných údajov (rodné číslo, adresa) môjho dieťaťa za účelom poistenia počas letného tábora / denného tábora.
PRIHLÁŠKA JE AKCEPTOVANÁ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU
Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a s poskytovaním osobných údajov
Napíšte pre kontrolu číslovku dvadsaťštyri