O nás

Meet our happy people

Podelíme sa s Vami o naše šťastie

Úžasný team, ktorý chcete stretnúť. Spoznajte ich aspoň trochu, hneď teraz.

 

 

 

Viac info

Our core values

5 hodnôt ktorými žijeme

Inšpirujú a určujú nás. A sú dôvodom, prečo sa každý deň radi vraciame do práce.

 

 

 

 

Viac info

Naša metóda

Osobný prístup, ktorý vás osvieži

Knihy sú pripravené na policiach, zatiaľ čo naša pozornosť sa sústredí na Vás.

Viac info

Informácie pre rodičov

Experti a Class jazyková škola

“Reading and writing float on a sea of talk” (Educationist James Britton)

… alebo:Vaše dieťa sa zlepší vo všetkých jazykových zručnostiach, ak sa najprv naučí dobre rozprávať

 • Čo hovoria experti:
  Deti sa môžu zlepšovať v hovorení veľmi rýchlo, ale iba za predpokladu, že budú mať dostatok príležitostí konverzovať s učiteľmi vzdelanými v odbore.

   

  Preto v CLASS:
  Máme maximum 7 detí v jednej mini skupinke, anglicky hovoriacich lektorov a skúsených slovenských učiteľov, ktorí žili v zahraničí.

 • Čo hovoria experti:
  Deti majú často problém dlhšie sa sústrediť pri počúvaní. Zvuky sú menej zaujímavé ako obrázky.

  Preto v CLASS:
  Používame veľa obrázkov na kartičkách a neskôr vzbudzujeme záujem detí o počúvanie cez interaktívne hry a hudobné aktivity, takže postupne sú schopné koncentrovať sa dlhšie.

 • Čo hovoria experti:
  Staršie deti radi počúvajú a aktívne sa zapájajú, keď hovoríte o veciach a témach primeraných ich veku a záujmom.

  Preto v CLASS:
  Zamestnávame mladých a dynamických učiteľov a rozprávame s mladými ľuďmi, aby sme sa dozvedeli čo je „in“ a čo „out“.

 • Čo hovoria experti:
  Deti si rozvíjajú rečové zručnosti interaktívne. Najprv počúvajú, potom napodobňujú, inovujú a nakoniec tvoria, čo sa deje ako keby mimochodom, keď sa deti rozprávajú a zabávajú.

  Preto v CLASS:
  Učitelia hovoria iba po anglicky a používajú veľa hier a aktivít, aby deti “prinútili” rozprávať.

 • Čo hovoria experti:
  Deti majú úžasnú schopnosť vytvárať si princípy zo známych vzorcov a aplikovať ich do nových štruktúr.

   

  Preto v CLASS:
  Gramatiku nevysvetľujeme, ale jednoducho ju predstavíme, precvičíme a potom nové vedomosti používame v praktických situáciách.

 • Čo hovoria experti:
  Deti si začnú vytvárať ich vlastný individuálny a tvorivý spôsob vyjadrenia sa, len čo sa budú v jazyku cítiť sebaisto.

  Preto v CLASS:
  Najskôr nové vedomosti intenzívne precvičujeme spolu, a keď si ich deti osvoja, dávame im priestor, aby sa zapájali do úloh samostatne. Takto stimulujeme ich kreativitu.

Čo o nás hovoríte

Priamo z vašich úst

Rýchla navigácia