11 otázok - Je moje dieťa pripravené na anglický letný tábor?

Všetky deti sú odlišné a na túto otázku skutočne nie je možné odpovedať jednoduchým áno alebo nie. Preto sme veľkú otázku „sme pripravení“ rozdelili na konkrétnejšie a menšie otázky. Nájdite si čas a prejdite si ich. Zaškrtnite tie, na ktoré môžete s istotou odpovedať „áno (A)“:

 1. Je moje dieťa v pohode na “prespávačke” u starých rodičov alebo kamarátov? A/N
 1. Dokáže povedať v angličtine niečo iné okrem farieb, čísel a zvierat? A/N
 1. Vie odkomunikovať v angličtine svoje základné potreby? A/N
 1. Zvláda prechod do nového školského roka pomerne dobre? (Trocha nervozity je úplne v pohode.)  A/N
 1. Bavia ho mimoškolské aktivity? A/N
 1. Získava nových priateľov prirodzene a/alebo je mu príjemné byť sám? A/N
 1. Bolo moje dieťa už v dennom tábore? A/N
 1. Bolo moje dieťa už v pobytovom tábore? A/N
 1. Je pripravené aspoň raz za čas vyskúšať nové jedlá? A/N
 1. Verím svojmu dieťaťu, že sa v tábore postará o svoje základné potreby? A/N
 1. Chce ísť moje dieťa do tábora? A/N

Výsledok:

Teraz spočítajte všetky otázky, na ktoré ste odpovedali „áno“. Toto číslo vám poskytne informácie o tom, aký anglický tábor sa Vášmu dieťaťu najviac hodí.

 

0 – 4x áno – Anglický denný tábor

Prenocovanie je pre Vaše dieťa pravdepodobne príliš veľkým krokom. Možno by ste mohli potrénovať “prespávačky” trochu viac, kým ich pošlete do pobytového tábora. Denný tábor im spolu s angličtinou umožní zažiť rôzne aktivity a typickú táborovú atmosféru bez stresu, nutnosti spoliehať sa na seba a tráviť noci mimo domova.

5 – 9x áno - Úvodný anglický pobytový tábor (7 nocí)

Vaše dieťa je pripravené na novú skúsenosť, aj keď by mohlo mať z toho všetkého trochu obavy. Pri programe určenom pre mladšie deti zábava zvyčajne prekoná úzkosť. A ak sa Vám 7 nocí bude zdať príliš dlhých, vždy sa môžete rozhodnúť navštíviť ich alebo dokonca zostať v tábore niekoľko dní v niektorej z našich rodinných chatiek za zníženú cenu.

7 – 11x áno - Bežný anglický pobytový tábor (11 nocí)

Vaše dieťa je pripravené na to pravé. Väčšina táborníkov, ktorí k nám chodia opätovne hovorí, že 11 nocí je vlastne stále málo! Počas 12 dní sa úplne ponoria do anglického jazyka, atmosféry a kultúry tábora. Vyskúšajú rôzne aktivity, ktoré by inde nenašli, nájdu si nových kamarátov, zistia, kto sú a čo ich baví. To všetko v starostlivom a zábavnom prostredí.

Každá jedna z týchto kvízových otázok predstavuje významný krok v smere k nezávislosti Vášho dieťaťa, takže nevadí, ak ste iba párkrát odpovedali „áno“.

Prenocovanie môže byť nezabudnuteľným zážitkom a dobrodružstvom, ale je to tiež krok k väčšej samostatnosti. Výzva, ktorá môže prirodzene prísť s určitou úzkosťou. Síce to neznamená, že všetko prebehne úplne hladko, ale s podporou rodičov a vedúcich z tábora bude tento krok oveľa jednoduchší.

Začať sa vždy dá denným táborom, no je na Vás a Vašom dieťati, v ktorom si to užije najviac! 

Rýchla navigácia