Markov comeback

Good news priatelia! Mark Christensen sa po svojej letnej Camp Wonderland premiére vrátil, aby sa ako lektor pridal do tímu Class.

Momentálne sa zúčastňuje vstupného lektorského tréningu, a už si brúsi zúbky na to, ako vás bude učiť.

Okrem bežných hodín pre deti, verejnosť a individuálnych lekcií, bude Mark viesť aj kreatívne hodiny angličtiny s použitím videa a iných médií. Je sa na čo tešiť! ;)

Letný semester začína 5. februára. Mini skupinky ako vždy – 4 až 6 študentov. POZOR miesta sa míňajú! Vybrať si kurz a prihlásiť sa môžete aj tu:

kurzy VEREJNOSŤ
kurzy DETI

-Zuzka