TelMi Face To Face - Jazykové centrum

TelMi Face to Face

Mgr. Branislav Chovan

Veternicová 24, 84105 Bratislava

Tel.: 0905 390 687

Email: chovan@facetoface.sk

Navštíviť

Iné jazyky ako angličtina? Odporúčame Telmi.


Class jazyková škola sa nedávno rozhodla zamerať výlučne na poskytovanie kurzov a tréningov v anglickom jazyku, keďže chce naďalej ponúkať najvyššiu kvalitu a tak spĺňať očakávania a nároky svojich klientov.

Pre klientov, ktorí majú záujem o iné jazyky, ponúkame služby nášho jazykového partnera firmy Telmi.

Firma Telmi učila niekoľko rokov našich klientov ruský jazyk, ktorí boli maximálne spokojní so spôsobom ich výučby. Je to firma s prepracovanou a efektívnou metodikou. Mimochodom, priateľstvo medzi konateľmi firiem Braňom Chovanom-Telmi a Edom Wienkom (Class) trvá už 15 rokov a začalo, keď sa navzájom učili slovenčinu a angličtinu.

To sú dôvody, prečo Ed osobne odporúča firmu Telmi pre výučbu jazykov - nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, portugalčina, slovenčina a čeština pre cudzincov.