Monika

Niečo o mne

Krajina: Slovensko

Vzdelanie: Mgr. Moderná neslovanská filológia v špecializácii Anglický jazyk a literatúra, Prešov

Skúsenosti:

Pred odchodom do zahraničia som šesť rokov vyučovala angličtinu študentov rôzneho veku. Desať rokov som žila v anglicky hovoriacich krajinách – vo Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, ale predovšetkým v Írsku. Počas môjho pobytu v zahraničí som poskytovala individuálne hodiny angličtiny dospelým záujemcom.

Môj nezabudnuteľný učiteľ:

Je ťažké vybrať jedného. Mala som šťastie na dobrých učiteľov. Asi preto som sa aj ja chcela stať učiteľkou. Môj prvý učiteľ sa vryl do mojej pamäti ako keby bol môj príbuzný a ja som ho s taškou plnou kníh šla ráno navštíviť a on ma na každej návšteve niečo užitočné naučil.

Keď som sa začala učiť angličtinu, čítala som veľa knihy pre deti. Jedna z mojich najobľúbenejších bola Macko Pu. Jedna z vecí, ktoré Pu hovorí: „Si odvážnejší, než veríš, silnejší, než sa zdáš, šikovnejší, než si myslíš a milovaný viac, než si uvedomuješ.“

Príbeh mojej najdôležitejšej hodnoty

Jedna z najdôležitejších hodnôt je pre mňa pokora. Len pokorný človek môže rásť na osobnej a profesionálnej úrovni, vážiť si jedinečnosť tých, s ktorými prichádza do kontaktu a pozitívne zasahovať do ich života.