Vlado

Niečo o mne

Krajina: Slovensko

Vzdelanie: Anglický jazyk a telesná výchova na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici.

Skúsenosti:
Pracujem ako učiteľ na strednej škole už 20 rokov a okrem vyučovaniu sa  venujem koordinovaniu medzinárodných projektov, čo ma v mojej práci posúva ďalej a zároveň to je pre mňa výzva pre poznávanie nového. Pripravil som aj niekoľko vzdelávacích pobytov v Anglicku, kde si žiaci zdokonaľovali angličtinu a spoznávali reálie krajiny. Absolvoval som množstvo učiteľských seminárov na Slovensku aj v zahraničí. Tieto moje vedomosti a skúsenosti odovzdávam prostredníctvom hodín ako v škole tak aj pri vyučovaní dospelých.

Môj nezabudnuteľný učiteľ:

Môj učiteľ, na ktorého si rád spomínam nie je angličtinár, ale matikár, jeho spôsob vyučovania bol naozaj odlišný od ostatných a nechýbal mu ani zmysel pre humor. Bol to jednoducho PÁN učiteľ a preto som si povedal, že keď budem „veľký“, tak možno sa aj ja raz stanem pre mojich žiakom podobným vzorom, jednoducho učiteľom, na ktorého sa nezabúda.

Už som sa niekoľkokrát presvedčil o tom, že ak si aj myslíte, že vám v Británii alebo v inej krajine po slovensky nebude nikto rozumieť, ste na omyle. Aj tu si niekedy treba dávať pozor, hlavne keď chcete, aby vám nikto nerozumel, pretože všade je veľa našich rodákov, Čechov alebo Poliakov. Takže ak chcete niečo otvorene povedať, tak radšej všetko po anglicky.

Príbeh mojej najdôležitejšej hodnoty

Skoro každý deň zostávam po škole a to dokonca dobrovoľne – kvôli Class-u. Toto nie je sťažovanie sa, ale výhoda, nakoľko sa tu stretávajú ľudia, ktorí si majú čo povedať, vedia sa spolu zasmiať a spoločne načerpať novú energiu. Okrem toho sa stihnú aj vždy naučiť niečo nové z angličtiny. A po hodine odchádzame domov s dobrým pocitom, že „zostať po škole“ bolo správne rozhodnutie.